Stránky se stěhují

Nová adresa : potterak.webgarden.cz. Postupně se tam přesune všechno co je zde a až budou tyto stránky pasé, tak se v názvu stránky objeví -THE END-

První kapitola

Mini- úvod

Vysvětlení, proč se "oni" odstěhovali.

Lord Voldemort neodpouští

 

Shrbený mužík se plazil na kolenou před svým pánem. Měl pro něj nějak zjistit, kde je úkryt Potterů. Což se mu venkoncem i podařilo, ale když se Voldemort vypravil na základě informací do Godricova dolu, zjistil velice zajímavou a pro něj dost pobuřující skutečnost. Rodina, po které tolik let pásl byla pryč.

     Samozřejmě, že to nemohlo skončit jinak, než Červíčkovým potrestáním.

„Naposledy se tě ptám, jak je to možné a kam se odstěhovali,“ zasyčel temný pán a pokynul postavě v černém plášti.

    Krutá bolest v místě, kam dopadlo chodidlo postavy, donutila Červíčka silně zařvat. Místo odpovědi se jen zmohl na odkašlání. Tam, kde dopadly jeho sliny, zbarvila se pod nimi podlaha do ruda.

    Už to nebude dlouho trvat a Červíček vydechne naposledy. Lord Voldemort to věděl také a proto čím dál tím více naléhal.

    „ Možná, že když odpovíš- vrátím ti život zpět do tvých rukou,“ sliboval i když věděl, že z podzemní kasematy už Červíček nevyjde.

     „Můj pane, nic z něho nedostaneme,“ ozvala se další postava zahalená v černém plášti a se stříbrnou maskou.

    Voldemort se pomalým krokem vydal za oním odvážlivcem, který se mu opovážil radit.

Kostnatá ruka pána zla chytila onoho nešťastníka pod krkem.

    „Nikdo, opakuji nikdo nebude přerušovat potomka Salazara Zmijozela v zábavě,“ zavrčel.

    Když Voldemort pustil jeho krk a otočil se k odchodu, muž pod maskou si viditelně oddechl.

    „Kde jsme to skončili?“ Zeptal se Voldemort sám sebe. Nečekaje odpověď se obrátil k ležícímu Červíčkovi. „ Avada kedavra.“
Poslední komentáře
06.04.2009 13:20:04: Zajímavé, sice je tam pár chybiček, ale jinak to vypadá dos dobře. Zajímavej nápad, jdu číst první k...